+48 42 306 70 05, +48 609 335 045 lodz.szeidl@komornik.pl
Zaznacz stronę

Dokumenty

Postępowanie egzekucyjne wszczyna się na wniosek wierzyciela, który do wniosku zobowiązany jest dołączyć tytuł wykonawczy

Tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności chyba, że ustawa stanowi inaczej.

Kancelaria Komornika Tomasza Szeidl obejmuje swoim działaniem zakres właściwości terytorialnej Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi.
Kancelaria może również przyjmować wnioski o prowadzenie egzekucji przeciwko dłużnikom mającym siedzibę na terenie całej RP – zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których egzekucja z nieruchomości stosuje się odpowiednio.
Wierzyciel dokonując wyboru komornika, który nie jest właściwy miejscowo, winien wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji złożyć oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika (art. 8 ust. 6 ustawy o komornikach sadowych i egzekucji). Wierzyciel winien załączyć do wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego oświadczenie o wyborze komornika. (oświadczenie o wyborze komornika znajduje się we wnioskach do pobrania poniżej)

i

Do pobrania

 • WNIOSEK O WSZCZĘCIE EGZEKUCJI:
  .doc | .pdf
 • WNIOSEK O WSZCZĘCIE EGZEKUCJI ŚWIADCZEŃ ALIMENTACYJNYCH:
  .doc | .pdf
 • WNIOSEK O WYKONANIE ZABEZPIECZENIA:
  .doc | .pdf
 • OŚWIADCZENIE DŁUŻNIKA O STANIE MAJĄTKOWYM:
  .doc | .pdf